Alô, Alô, Gordon Kaye, há por aí aviadores ingleses?

Gordon Kaye (1941-2017)

Partiu hoje aos 75 anos o icónico René du Cafe de Allo Allo