Factura rima com

contractura. Contratura rima com magistratura.

Comments


  1. falcatrua.