Momentos gloriosos do jornalismo online, 2: O Record e as goleadas