Enorme blasfémia

profunda insurgência. Martirológio lusitano.

Deixar uma resposta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.